Tehnoloogiate uurimine

 

Tehnoloogia uurimine sobib eelkõige ettevõtetele, kes soovivad hakata välja arendama uut toodet või teenust, et koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta. Kui soovite nõu oma ala parimatelt spetsialistidelt ning teha seda koostöös teadusasutustega, pakub EAS selleks ette nähtud innovatsiooniosakut. See võimaldab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel (SME) teadusasutustega, katselaboritega ja intellektuaalomandi ekspertidega koostöö puhul saada toetust.

2018. aastal on maksimaalne toetuse suurus 4000 EUR, mis katab 80% kogu projekti maksumusest. Teie oma panus projekti eelarvesse on 20%.

Rohkem infot EASi innovatsiooniosakukohta siin.